Kurs ADR dla kierowców: 23.09 - 26.09.2016r. – podstawowy 26.09 - 28.09.2016r. - cysterny

Szkolenia okresowe dla kierowców - dogodne terminy

Kwalifikacja wstępna przyspieszona    prowadzimy nabór   

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Rozpoczęcie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych: 17 września 2016r.

Egzamin na certyfikat – najbliższy termin: 15 października 2016r.