Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Rozpoczęcie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych: 4 lutego 2023r.

Egzamin na certyfikat – najbliższy termin: 4 marca 2023r.