Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Rozpoczęcie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych: 26 marca 2022r.

Egzamin na certyfikat – najbliższy termin: 23 kwietnia 2022r.