Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Rozpoczęcie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych: 16 listopada 2019r.

Egzamin na certyfikat – najbliższy termin: 14 grudnia 2019r.