Kurs ADR dla kierowców: 18.10 - 21.10.2019r. - podstawowy 21.10 - 23.10.2019r. - cysterny

Szkolenia okresowe dla kierowców - dogodne terminy

Kwalifikacja wstępna przyspieszona    prowadzimy nabór   

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Rozpoczęcie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych: 28 września 2019r.

Egzamin na certyfikat – najbliższy termin: 26 października 2019r.